Omkar Song Lyrics

ಓಂಕಾರ(2004) - ಸೂಟು ಬೂಟು ಕಾರಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ.

ಸಂಗೀತ: ಗುರುಕಿರಣ್
ಗಾಯನ:
ಗುರುಕಿರಣ್

ಸೂಟು ಬೂಟು ಕಾರಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ..

ಸೂಟು ಬೂಟು ಕಾರಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಡೇಟು ಪಬ್ಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೇಬ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಸೂಟು ಬೂಟು ಕಾರಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಡೇಟು ಪಬ್ಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೇಬ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮೈ ಹೂವ ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಕು ಡೊಂಕು

ಒಂದು ಕ್ಯಾಟು ವಾಕು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಲುಕ್ಕು

ಕೊಟ್ಟ್ ಹಿಡಿಸುತಾಳೆ ಮಂಕು

ಆ ಕೆಂಪು ಕೆನ್ನೆ ಆ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಗಾಡು ಕೇಸು

ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾಡಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವದಾಸು

ಅವರಿಬ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅವರಾದ್ರೂ ಲೈಫೆಲ್ಲ

ಹಂಗಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ನಾವ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಸೂಟು ಬೂಟು ಕಾರಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಡೇಟು ಪಬ್ಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೇಬ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಬಳುಕುತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ

ನಮಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂರೇ ಗೇಣು

ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ನಂಬಿದರೆ ಕುತ್ತು

ನಾವ್ ಆಗಬೇಕು ನೇಟು

ಪಾರ್ಟಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾರೋ ಆಟಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಪುಡಾರಿ

ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ದೊಂಬರಾಟ ಆಡ್ತಾಳೆ ಈ ಟಪೋರಿ

ಇವಳ್ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸು

ಇವಳಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ಸು ಲೈಫೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಸು

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಸೂಟು ಬೂಟು ಕಾರಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಡೇಟು ಪಬ್ಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೇಬ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ

ಈ ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹುಡ್ಗಿರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ


***  Kannada Song Lyrics***

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails