Jagesdesnaduva Song Lyrics

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ(1963) - ಜಗದೀಶನಾಡುವ ಜಗವೇ ನಾಟಕರಂಗ

ಹಾಡಿದವರು : ಪಿ. ಬಿ. ಶೀನಿವಾಸ


ಜಗದೀಶನಾಡುವ ಜಗವೇ ನಾಟಕರಂಗ
ಸಂಚಾರಿ ನಾನಾಗಿ ಕಾಣುವಾ

ಸರಿಸಮ ತಮಗೆ ಯಾರಿಹರೆನುವರೆ
ಮೆರೆಯುತ ಭರದೆ ಅಪಜಯ ಪಡೆಯೇ
ನಾದದ ಮೊದವ ಬೀರುವಾ

ಡಾಂಭಿಕ ಜನರಾ ಜಂಭವನಳಿಸಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರಾ ಕೀರ್ತಿಯ ಮೆರೆಸಿ
ನ್ಯಾಯದ ನಾಂದಿಯ ಹಾಡುವಾ

ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪದ ದೀಪವ ಬೆಳಗಲು
ನಿತ್ಯ ಭಾವದ ರೂಪವನಳಿಸಲು
ನೀತಿಯ ನೋಟವ ತೊರುವಾ

****  Kannda Song Lyrics ***

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails